Rekrutacja


Rekrutacja do Projektu „Do pracy – Gotowi – Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 roku życia (NEET)„ będzie podzielona na 3 edycje i będzie prowadzona w trybie ciągłym do momentu zrekrutowania 90 Uczestników Projektu (w tym 54 kobiet i 36 mężczyzn).

Kryteria formalne rekrutacji:
— zamieszkiwanie na terenie woj. Podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym);
— wiek 15-24 lata;
— nie uczestniczenie w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
— nie szkolenie się w okresie ostatnich 4 tygodni.

Kryteria dodatkowo punktowane:
— kobiety – 3 p;
— niskie kwalifikacje zawodowe – 2p;
— zamieszkiwanie na wsi – 2 p;
— wykształcenie gimnazjalne lub niższe – 2p.

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 9.
W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane wypełnić formularze rekrutacyjne i złożyć je w Biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać listownie (liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego) na adres Biura Projektu w Rzeszowie (Danmar Computers Małgorzata Mikłosz, ul. K. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów lub Fundacja Viva Femina ul. R. Alsa 2/1, 35-030 Rzeszów). Wypełnione i zeskanowane dokumenty rekrutacyjne można również przesłać w formie elektronicznej na adres: lub . W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. (17) 853 66 72 lub na powyższe adresy mailowe.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych
Oświadczenie zbiorcze
Regulamin rekrutacji
Umowa uczestnictwa w projekcie